onsdag 16 september 2009

torsdag 4 juni 2009

Grow Up! Whith HDK Utställning i Milano ”Thats Design” 8 – 23 April 2007Horizon
Adatable Stool, Module for Public Encviornments. Horizon is a place for meeting and inviting people to gather around. The organic shapes and movable parts create changeable positions and temporary landscapes.


tisdag 26 maj 2009

Examensarbetet Echoing Nature
Film: Self-organizing materials
Echoing Nature
Ett utställningskoncept för Universeum baserat på ett naturfenomen

I examensprojektet Echoing Nature har jag gestaltat ett utställningskoncept, som på ett förenklat sätt beskriver naturfenomenet självorganiserande material. Frågan jag ställt är; hur kan man emotionellt återknyta den moderna människan till naturen och höja medvetenheten? Jag har utgått från min tes; upplevelsen av ett naturfenomen kan inspirera oss att se ett större sammanhang. Framkalla nyfikenhet och generera en ursprunglig känsla av samhörighet till naturen. Men mitt examensarbete handlar inte bara om denna gestaltning. Det handlar även om att hitta nya vägar att arbeta som designer. Jag tror på att skapa bilder, att visualisera och förkroppsliga abstrakt fakta. Jag tror även att vi behöver se för att förstå, för att kunna förändras och utvecklas. Jag har i projektet sökt efter bilder, objekt och skapat ett sammanhang där förståelse och insikt kan uppstå.Resultatet är en interaktiv skulptur som består av 3-dimensionella tetrisklossar. En byggleksak som interagerar med målgruppen, barn från fem till nio år. I vetenskapscentret Universeums kontext har jag arbetat utifrån deras fyra grundläggande krav; attrahera, fängsla, lära och fördjupa. I montern berättar jag om hur Abalonesnäckan bygger sitt skal. Denna havssnigel är idag en kändis i forskarvärlden på grund av att den använder självorganisering när den bygger skalet. Skalet består till stor del av pärlemor som är uppbyggt av kalkkristaller. I naturen skapas de mest avancerade och hållbara materialen. Och de skapas i harmoni med sin omgivning. Ben och pärlemor är exempel på naturliga material som är både starkare och segare än många av de material som vi människor uppfunnit. Det som jag vill lära ut är inte bara några få fakta. Jag vill inspirera till eget lärande genom leken. Och genom kunskapen så ett frö av hopp och försöka höja empatin gentemot naturen. Det som jag tycker är det intressanta är att utvecklingen av framtidens nya material och tekniker kommer att byggas på hur organismer och naturliga system ser ut. Området heter Biomimetik och jag tror att det är ett område som kommer att förändra våra samhällen.

Examensutställningen pågår 30 maj - 16 augusti